Duurzaam ecologisch vijverherstel

Om op termijn opnieuw meer kansen te geven aan amfibieën (zoals watersalamanders en kikkers) en waterinsecten (zoals libellen en waterjuffers) doen we aan ecologisch vijverherstel.

19 januari 2024

Tellingen en onderzoek leren ons dat dat het aantal amfibieën in de vierde vijver, een belangrijk voortplantingsgebied van padden, zeldzame watersalamanders en kikkers, sterk gedaald is. Dit terwijl het aantal invasieve exotische soorten zoals de Chinese wolhandkrab en de blauwbandgrondel er toeneemt.

Vierde vijver tijdelijk droog

Daarom wordt de vierde abdijvijver opnieuw tijdelijk drooggezet. Deze laatste vijver is als minste diepe van de vier vijvers het meest geschikt voor amfibieën en waterinsecten.

Door de vijver gedurende een periode droog te zetten, zal deze vijver visvrij worden en kunnen we de opmars van de invasieve exotische soorten hier een halt toeroepen. Hierdoor zullen amfibieën op termijn opnieuw meer kansen krijgen. Deze maatregel zal er ook voor zorgen dat de bodem van de vijver stabieler wordt en de sliblaag door blootstelling aan zuurstof zal afnemen.

Nauwkeurige opvolging

De vijver zal op een natuurlijke manier worden drooggezet door een aflaatmonnik, een constructie om het waterpeil te regelen. Het leegloopproces van de vijver wordt nauw opgevolgd door de dienst groenbeheer van stad Leuven. Eventuele grote vissen zullen worden overgeplaatst naar de andere vijvers. De invasieve soorten worden uiteraard niet overgeplaatst, deze zullen bij het droogvallen van de vijver door watervogels worden gegeten. Het droogzetten van deze vijver heeft geen invloed op de beverpopulatie van de abdijsite.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.