Erfgoedsite Abdij van Park

Wat doen we?

De organisatie Erfgoedsite Abdij van Park staat in voor de ontsluiting, de restauratie, de herbestemming en het beheer van de historische abdijsite. Hierbij wordt erover gewaakt dat het authentieke karakter van de abdij als spirituele, stilteplek met bijzondere cultuur-historische en natuurwaarden aan de rand van de stad zijn waarden behoudt.

Wie zijn we?

Conservator, Stefan Van Lani – stefan.vanlani@leuven.be

Coördinator marketing, Valérie Serneels – valerie.serneels@leuven.be

Coördinator onthaal en personeelszaken, Gerty Schols – gerty.schols@leuven.be

Coördinator programma en publiekswerking, Koen Adams – koen.adams@leuven.be

Logistiek medewerker en conciërge, Johan Abts – johan.abts@leuven.be

Onthaalmedewerker, Emma Albers – emma.albers@leuven.be

Onthaalmedewerker, Chloe Goossens - chloe.goossens@leuven.be

Onthaalmedewerker, Penelope Peeters – penelope.peeters@leuven.be

Stafmedewerker administratie, Karin Van Gompel – karin.vangompel@leuven.be

Stafmedewerker administratie, Nina Verhoeven – nina.verhoeven@leuven.be

Zakelijk leider, Christel Kersemans – christel.kersemans@leuven.be

Heb je een algemene vraag? Stuur dan een mailtje naar:

Hoe werken we?

Erfgoedsite Abdij van Park (EAP) is een besloten vennootschap en heeft sterke verankering binnen de stedelijke organisatie. Dat blijkt ook uit de samenstelling van haar bestuursorganen. Het College van Burgemeester en Schepenen van stad Leuven, aangevuld met een bestuurder van AG Stadsontwikkeling Leuven, draagt als College van Zaakvoerders de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van EAP. Zij worden hierin bijgestaan door het directiecomité dat de dagelijkse werking van de organisatie in goede banen leidt.

Erfgoedsite Abdij van Park kan rekenen op de geëngageerde steun van talrijke partners. Niet in het minst onze sitepartners die in de traditie van weleer, het abdijleven van vandaag nieuw leven inblazen. Daarnaast zijn er onze structurele partners, zonder wie de restauratie en de ontsluiting van de site niet mogelijk zou zijn:

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.